เงินรุ่น

Golf

ยอดเงินรุ่น 97 

เก็บเงินรุ่นปี 64 คนละ 1,000 บาท

ตรวจสอบการชำระเงินถึงปี 2563 ได้ที่ http://www.rtna97.com/owe

บัญชีจ่ายเงินรุ่นปี 2564  bank3 ธ.ทหารไทย 013-7-10528-4 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์
บัญชีจ่ายเงินรุ่นย้อนหลังถึงปี 2563  bank3 ธ.ทหารไทย 013-2-98374-3 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

บัญชีทำบุญ   bank3 ธ.ทหารไทย 013-2-99324-7 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

บัญชีกอล์ฟ ธ.ทหารไทยธนชาต 115-2-50539-0 ชื่อบัญชี อุเทน และ สกรรจ์

Leave a Reply