เลือกประธาน

เลือกประธาน นนร.รุ่น 97 ประจำปี 2564 – 2565

กำหนดการเลือกประธาน วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่าง 0900 – 1500 น.
ประกาศผลเวลา 1800 น.
เลือกได้ 3 คน