เงินรุ่น

เก็บเงินรุ่นประจำปี 2663 คนละ 1,000 บาท

บัญชีจ่ายเงินรุ่นปี 2563  bank3 ธ.ทหารไทย 013-7-10528-4 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์
บัญชีจ่ายเงินรุ่นย้อนหลังถึงปี 2562  bank3 ธ.ทหารไทย 013-2-98374-3 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

บัญชีทำบุญ   bank3 ธ.ทหารไทย 013-2-99324-7 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

ตรวจสอบการชำระเงินถึงปี 2562 ได้ที่ http://www.rtna97.com/owe

Leave a Reply