เงินรุ่น

เงินรุ่นประจำปี 2559 คนละ 2,000 บาท
เงินรุ่นประจำปี 2558 คนละ 1,000 บาท

บัญชีเงินรุ่น bank3 ธ.ทหารไทย 302-9-99945-9 ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

สำหรับเพื่อนที่จะโอนจากธนาคารอื่น เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร
ชื่อบัญชี สกรรจ์  ธีราพงษ์

bank1 ธ.กรุงเทพ 155-7-08527-9
bank5 ธ.ไทยพาณิชย์ 332-2-30077-8
bank4 ธ.กสิกรไทย 479-2-45807-1
bank2 ธ.กรุงไทย 086-0-07777-2
bank6 ธ.กรุงศรีอยุธยา 100-1-3-73900

Leave a Reply